Sponsoring Nieuws Online

In tegenstelling tot veel nieuwsorganisaties hebben we ervoor gekozen om onze journalistiek  voor iedereen open te houden.

Vrije Nieuwsgaring
Het recht van journalisten om nieuws te verzamelen of inlichtingen in te winnen. De vrijheid van nieuwsgaring is niet expliciet vastgelegd maar vloeit voort uit het recht op vrijheid van meningsuiting. In artikel 10 Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens is bepaald dat iedereen het recht heeft om informatie te verzamelen (om een mening te kunnen vormen) zonder inmenging van wie dan ook. Voorts hangt vrije nieuwsgaring ook samen met de persvrijheid, welk recht expliciet is neegeleged in de Grondwet

 Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, is zo waardevol en is essentieel om onze redactionele  onafhankelijkheid te beschermen.

Sponsor en Steun Nieuws Online Magazine vandaag al vanaf € 6 Euro per maand

.
Het uitgangspunt van een goed sponsorbeleid is dat het mes aan twee kanten moet snijden. Immers, het geeft U als sponsor de gelegenheid om uw bedrijfsnaam of een door U gewenste actie onder de aandacht te brengen bij de lezersvan Nieuws Online online.

Wat krijgt U hiervoor?
1.: Link naar Uw website: donatie 6,00  Euro permaand

2.: Logo plus link naar Uw website: donatie 10,00 Euro per maand

3.: Advertorial GRATIS plaatsing op Nieuws Online: donatie  25,00 Euro per maand

Ander bedrag (meer dan 100 Euro per maand) Extra promotie via Twitter en Facebook.

We kozen voor deze aanpak om onze kosten te dekken.

Wanneer U als ondernemer sponsort in ruil voor publiciteit, dan zijn de sponsorkosten 100% aftrekbaar.

 Belangstelling?

Kies een optie. Klik op de oranje knop hieronder.

Steun ons werk met

Liever geen sponsor worden, maar gewoon adverteren? KLIK HIER.

Overige vragen kunt u stellen via onderstaand formulier.

[everest_form id=”110574″]